La Vie del Cinema

Agis Lombarda

Ilustracija za filmski festival La Vie del Cinema u Milanu. Klijent je htio motive filmskog platna i sjedala, uz atmosferu koja poziva u kino. Nastavno na prošlogodišnji vizual (kojeg možete vidjeti ovdje), ilustracija je morala jasno komunicirati filmsku čaroliju.
proces rada